de 2011-02-24:
アクセスカウンター

Kongresoj pri mia partopreno. (Simplaj skizoj per mia impreso.)

La 94a Universala Kongreso (en Bjalistoko, 2009).
La 92a Universala Kongreso (en Jokohama, 2007).
La 80a Kjuŝuu-a Kongreso (en Hukuoka, 2006).
La 81a Kjuŝuu-a Kongreso (en Nagasaki, 2007).
La 82a Kjuŝuu-a Kongreso (en Kumamoto, 2008).
La 83a Kjuŝuu-a Kongreso (en Mijazaki, 2009).
La 84a Kjuŝuu-a Kongreso (en Kitakjuuŝuu, 2010).
La 85a Kjuŝuu-a Kongreso (en Hukuoka, 2011).
La 86a Kjuŝuu-a Kongreso (en Saga, 2012).
La 87a Kjuŝuu-a Kongreso (en Nagasaki, 2013).
La 93a Japana Kongreso (en Hiroŝima, 2006).
La 97a Japana Kongreso (en Nagasaki, 2010).
La 100a Japana Kongreso (en Toukjou, 2013).
Zamenhofa Festo de HES (en Hukuoka, 2006).
Zamenhofa Festo de HES (en Hukuoka, 2010).
Zamenhofa Festo de HES (en Hukuoka, 2011).


Ni devas ĝui ĉi tiun frukton post granda laboro de pioniroj en Esperantujo.
Japanaj esperantistoj revivigis voĉojn el malnovaj diskoj, kaj bildojn kaj tekstojn el tekstlibroj.
( Kunlaborintoj; ŜOUĴI Tokio [MP3], HUKUMOTO Hirocugu [PDF], HAŜIGUĈI Ŝigejuki [HP];
S-ro HUKUMOTO sindone korektis preserarojn kaj akordigis tekston kun voĉo.)

*** (2010-02-16) "Linguaphone Customer Services" atestis, ke kopirajto ne plu validas. ***al kapo de ĉi paĝo.
2010, Novembro, 29 :
Esperanto-Kultivejo Sue