de 2011-02-24 :
アクセスカウンター

*** Neniu estas permesita por uzi ĉiujn fotojn sen kontakto kun administranto. ***

Vojaĝo al Guilin en Ĉinio.
( Administranto : Esperanto-Kultivejo Sue ).


(2007-05) : Guilin (kaj Longsheng, Li-rivero, Zhangjiajie, Yuanjiajie, Wulingyuan).
Mi turisme vojaĝis al suda parto de Ĉinio dum 6 tagoj (2007-04-03/08).
Turisma vojaĝ-kompanio estis "Hankjuu-Trafika-Kompanio (japana; 'Hankyu-kotsukosha')".
La nombro de membroj de nia karavano estis 19, kaj multaj estis maljunuloj kaj nejunuloj; de 40 ĝis 80 jaraĝuloj.
La sumo de mia elspezo estis ĉirkaŭ 150mil enoj. La itinero estis sekvaj informoj:

04-03 (per aviadilo) de Hukuoka al Kantono (jap; 'Koshu'), al Guilin (jap; 'Keirin') [hotelo: Guilin Plaza Hotelo].
04-04 (per aŭtobuso) de Guilin al ŝtuparkampoj (jap; 'tanada') de Longsheng (jap; 'Ryusho') [Guilin Plaza Hotelo].
04-05 (per ŝipo) de Guilin al Li-rivero (jap; 'Ri-ko') (per nokta trajno).
04-05 (per nokta trajno) de Guilin al Zhangjiajie (jap; Chokakai') [en trajno].
04-06 (per buso, lifto kaj kablotramo) de Zhangjiajie al Yuanjiajie (jap; 'Enkakai') [Xiangdian Internacia Hotelo].
04-07 (per buso kaj kablotramo) de Zhangjiajie al Wulingyuan (jap; 'Buryogen').
04-07 (per buso) de Zhangjiajie al Kantono [Dong Fang Hotelo].
04-08 (per aviadilo) de Kantono al Hukuoka.

-------------------------------------------------------------------------

Mi resume raportas la belegajn lokojn kaj vidindejojn:
Kalkoŝtonaj montoj en Guilin (jap; 'Keirin') en Ĉinio,
malvastaj ŝtuparkampoj en Longsheng (jap; 'Ryusho'),
rokfostaj kanjonoj en Zhangjiajie (jap; Chokakai'),
Yuanjiajie (japana; 'Enkakai') kaj Wulingyuan (jap; 'Buryogen').
Ĉiuj lokoj estas elektitaj kiel mondheredaĵoj en naturo.

-------------------------------------------------------------------------

En Guilin atendis min s-ro LU Ĝiŝin (LU Jixin) kiu estas respondeculo de Guilin-Esperanto-Grupo kaj
FD en UEA same kiel mi. Antaŭ du jaroj (2005), en la fino de aprilo ĝis la mezo de majo mi planis viziti al Guilin,
tiam li kaj s-ro PENG Zhengming en provinco Hubei decidis afable akcepti min en Esperanto-Kongreso de
3 sudpartaj provincoj (Hubei, Hunan kaj Ĝjangsji). Por tio mi proponis disdoni kompakto-diskojn sur kiu registris
kelkajn softvarojn (nome; lernilo "Kurso de Esperanto", voĉlegilo "Esptapi" kaj analoga vortaro "Esden").
Ĝis tiam jam estis preta de lernilo "Kurso de Esperanto per ĉina-versio". Mi monoferis nur 3000 japanajn enojn
por aĉeti KD-jn, kaj s-ro PENG faris la kopiojn por disdoni ĝin al lokaj aktivaj partoprenintoj en ilia kongreso.

Alie mi deziris kontakti amatorajn tuĉ-pentristojn por naski amikecon de tuĉbild-amantoj inter nia gubernio
'Fukuoka-ken' kaj urbanoj en Guilin. Plue, mi deziris viziti mezlernejojn por fari rakontojn pri la utileco kaj facileco
de nia lingvo Esperanto. Mi intencis naski lernejan rilaton inter Japanio kaj Ĉinio.
Por mia propono kaj deziro s-roj Lu kaj PENG tute antaŭaranĝis, sed vane mia vizito malaperis.

Bedaŭrinde tute ne atendita okazaĵo aperis tiutempe. Ja estis kontraŭ-japana konduto. Ĝi baris min viziti
Ĉinion, ĉar mi ne komprenas ĉinan lingvon kaj eĉ anglan lingvon por mia sola vojaĝo per uzi nokta-trajnon.
Ĉijaron (2007-n) mi decidis vojaĝi Ĉinion uzante turisman trupovojaĝon dum 6 tagoj,
ĉar mi ricevis iom da krom-mono de akcio. Mia celo estis sperti kaj scii la vojon de 'Fukuoka' al pitoreska loko
de tuĉ-bildo, Guilin en Ĉinio. Mia celo iom sufiĉe sukcesis por la venonta vojaĝo de mi sola.

Jenaj movadoj estas temoj inter ni (mi kaj LU):

1. Komunikiĝo de amatoraj tuĉ-pentristoj: Interŝanĝi bildojn, okazigi ekspozicion, lerni teknikon en Guilin.

2. Preso de poŝforma vortareto Esperanta-Franca: Mi kunlaboris kun s-ro GBEGLO Koffi en Togolando
por fari vortareton por multaj lernantoj en lernejo "Instituto Zamenhof". Por tio mi jam sendis specimenon de
vortareto "La Semo de Esperanto" kiun kompilis kaj verkis forpasinto s-ro profesoro NUKINA Joŝitaka (Yoshitaka).
Mi jam ricevis permeson por refari aŭ traduki ĝin por franca versio, ĉar ilia patra lingvo en Togolando estas la franca.
La tradukon laboros s-ro GBEGLO, sed li estas treege okupita, tial mi devos konsulti la tradukon al vjetnamaj
esperantistoj. Alie la preson mi devas kontroli la koston k.a.. En Japanio la preskosto estas iom multekosta kaj
la sendkosto estas tre multekosta por de Japanio al Togolando.
Tial mi konsultis la preson al s-ro LU, ĉar li estas unu el respodeculo de iu presejo en Ŝanhaj (ĉina; Shanghai).
Laŭ lia kalkulo unu ekzemplero kostos ĉirakaŭ nur 1 juan (ĉina mon-unuo, japana 'gen'). Sed la tranĉo kaj bindo estos
iom multekostaj.
Antaŭ kelkmonatoj mi konsultis alian esperantiston pri la preskosto, kaj mi ricevis respondon pri ke ĉirkaŭ 2200
eurojn bezonos por 1000 ekzempleroj. Tute surprizis min la respondo en Ĉinio. Feliĉe s-ro LU certe helpos
nian projekton, tiel mi antaŭvidas.

3. Disvendi bildlibretojn de s-ro LU: Kelkajn bildlibretojn s-ro LU donacis al mi, kaj mi promesis kontroli
kiom da prezo estos akceptota al japanoj (aĉetontoj). Mi portos ĝin en la venonta kongreso de nia provinco
aŭ kunsido de esperanto-grupo, kaj konsultos la prezon al partoprenantoj.

4. Aliaj babiladoj: Li estas faka fotisto, sekve li ekspoziciis fotaĵojn en la pasinta Universala Kongreso
en Pekino. Li donis du fotojn pri krizantemo kaj lotuso kiuj estis fotitaj en moderna vidpunkto, tiel mi taksis.
Mi donacis 4 esperantajn librojn, ĉar mi promesis ĝin antaŭ 2 jaroj. Aldone mi donacis japanan bildlibron
(japana; 'Nihon-ga-shu) de unika pentristo TOMIOKA Tessaj kiu pentris sufiĉe libere uzante tuĉon.
Dankesprime s-ro LU donacis al mi kelkajn esperantajn libretojn.

5. Fino: Dum nur 2 hora renkontiĝo de ni ĉe la halo de hotelo ni multe babilis iom rapide. Li kun juna edzino venis
al mia hotelo per motorbiciklo. Kaj ni ĝisrevidis post manpremo por la venonta renkontiĝo ĉe Guilin.

Mi finas raporton de esperantista kontakto.

-------------------------------------------------------------------------Enhaveto
Grandaj fotoj 41. Malgrandaj fotoj 41. Fotoj pri ŝtuparkampoj (japana; tanada) en Longsheng (japana; Ryusyo).
Malgrandaj fotoj 42. Fotoj pri Elefant-Naza Parko en Guilin.
Malgrandaj fotoj 43. Fotoj pri urbo Guilin.

Grandaj fotoj 51. Malgrandaj fotoj 51. Fotoj de Li-rivero.
Malgrandaj fotoj 52. Fotoj pri kalkos^tona kavo en Guilin.

Malgrandaj fotoj 61. Fotoj pri nokta trajno de Guilin al Zhangjiajie (japana; Tyokakai).
Grandaj fotoj 61. Malgrandaj fotoj 62. Fotoj de arbara parko en Zhangjiajie (japana; Tyokakai).

Grandaj fotoj 71. Fotoj pri Yuanjiajie (japana; Enkakai), Wulingyuan (jap; Buryogen).
Malgrandaj fotoj 71.Hotelo de Zhangjiajie (jap; Tyokakai).
Malgrandaj fotoj 72.Drako-Parko en Zhangjiajie.
Malgrandaj fotoj 73.Wulingyuan (jap; Buryogen).
Malgrandaj fotoj 74.La Unua Natura Ponto (jap; Sekai Dai-iti Kyo).
Malgrandaj fotoj 75.Kalkoŝtona kavo (jap; Syo-nyu-do) en Zhangjiajie.

Malgrandaj fotoj 81.Fotoj pri granda urbo Kantono.

al kapo de ĉi paĝo.


SD01 086G SD01 113G

SD01 079 SD01 087 SD01 090 SD01 093
SD01 094 SD01 101 SD01 105 SD01 106
SD01 108 SD01 114 SD01 118 SD01 120
SD01 130 SD01 134 SD01 136 SD01 137
SD01 147 SD01 148 SD01 150 SD01 061
al enhaveto.

SD01 152 SD01 155 SD01 156 SD01 159
al enhaveto.

SD01 042 SD01 043 SD01 051 SD01 052
al enhaveto.

SD01 208G SD01 071G
SD01 039G SD01 214G
SD01 316G SD01 3253G


SD01 084 SD01 171 SD01 164 SD01 174
SD01 187 SD01 065 SD01 273
SD01 046 SD01 013 SD01 016 SD01 190
SD01 030 SD01 035 SD01 064 SD01 195
SD01 198 SD01 222 SD01 205 SD01 212
SD01 226 SD01 234 SD01 318 SD01 319
SD01 320 SD01 326 SD01 317 SD01 332
SD01 338 SD01 340
al enhaveto.

SD02 001 SD02 004 SD02 005 SD02 007
al enhaveto.

SD02 077G SD02 083G
SD02 090G SD02 108G


SD02 025 SD02 026 SD02 027 SD02 029
SD02 032 SD02 040 SD02 048
al enhaveto.

SD02 053 SD02 057 SD02 059 SD02 073
SD02 075 SD02 078 SD02 082 SD02 084
SD02 086 SD02 096 SD02 105 SD02 106
SD02 101 SD02 102 SD02 109 SD02 110
SD02 118 SD02 128 SD02 131 SD02 119
SD02 137 SD02 141 SD02 145 SD02 146
SD02 147 SD02 148 SD02 150 SD02 158
SD02 161 SD02 162 SD02 163 SD02 164
al enhaveto.

SD02 186G SD02 123G
SD02 232G SD02 252G
SD02 173G SD02 182G
al enhaveto.

SD02 015 SD02 054 SD02 088
al enhaveto.

SD02 002 SD02 022 SD02 060 SD02 064
SD02 098 SD02 069 SD02 094
al enhaveto.

SD02 097 SD02 170 SD02 169 SD02 095
SD02 288 SD02 104 SD02 157 SD02 099
SD02 120 SD02 154 SD02 130 SD02 165
SD02 167 SD02 179
al enhaveto.

SD02 185 SD02 187 SD02 204 SD02 214
SD02 203 SD02 207 SD02 210 SD02 216
SD02 226 SD02 235 SD02 228 SD02 242
SD02 244 SD02 240 SD02 253 SD02 246
SD02 165 SD02 265 SD02 266 SD02 275
al enhaveto.

SD02 172 SD02 177 SD02 183
SD02 215 SD02 175 SD02 195 SD02 192
SD02 190 SD02 205 SD02 199 SD02 201
al enhaveto.

SD02 116 SD02 221 SD02 225
SD02 234 SD02 239 SD02 241 SD02 243
SD02 249 SD02 251 SD02 254 SD02 256
SD02 259 SD02 261 SD02 267 SD02 273
al enhaveto.

Fondo : 2007-05-14
Administranto :
Esperanto-Kultivejo Sue.